Å kjøpe et nytt hus er sannsynligvis den største handelen de fleste av oss gjør i livet. Og da mener vi ikke bare i kroner og øre, men også emosjonelt, funksjonelt og kanskje også tidsmessig. Det stiller naturligvis veldig høye krav til oss husleverandører. At vi holder det vi lover og leverer når vi har sagt at vi skal levere, at alle deler ser ut slik vi har sagt at de skal se ut, osv. At vi helt enkelt lever opp til dine forventninger.