Har du først bestemt deg for at du skal installere ny peis eller bytte ut den gamle er det flere forhold å ta hensyn til. Et par av de mer viktige tingene å tenke på er hvordan det nye ildstedet skal monteres for å overholde kravene til brannsikkerhet og hvordan ildstedet bør stå for å fungere optimalt.

Nedenfor har vi listet noen viktige punkter når det kommer til montering av peis.

Gode forberedelser

For å enklest mulig kunne montere peis er det viktig å ha gjort gode forberedelser. Har du for eksempel sjekket at gulvet tåler totalvekten av den nye peisen? Dersom området under peisen ikke er understøttet av f.eks lettvegger bør det vurderes å forsterke gulvet.

Er gulvet der peisen skal stå rett? En skjevhet i gulvet kan virke bagatellmessig, men forplanter seg ofte opp igjennom ildstedet og gjør det vanskelig å montere.

Har du tilstrekkelig brannmur og pipe for å kunne montere den peisen du ønsker deg? Ulike ildsteder kommer med ulike krav til brannmur etter hvor mye varme de avgir. Det er derfor viktig å sjekke at ildstedet du velger deg kan monteres på en måte som overholder kravene til brannsikkerhet. En god pipe med riktig trekk er en forutsetning for et godt fungerende ildsted.

Er du usikker på hvordan du skal finne ut av alt dette kan dere ta kontakt med Latvian wood personalen som hjelper deg med å besvare de spørsmålene du måtte ha.