Konstruksjonsvirke i kobberimpregnert furu (Cu-imp)


Trykkimpregnert iht. NTR klasse AB (for bruk over mark). Styrkeklasse C24 (C18) iht. NS-EN 14081. Sorteringskravene er de samme for trykkimpregnert konstruksjonsvirke som for ubehandlet gran/furu. I Norden har man etablert egne impregneringsklasser, som bygger på kravene til impregneringsstandarden NS-EN 351, som er felles for hele Europa. Impregneringsklasse AB er mest utbredt, og benyttes til trekonstruksjoner over bakken.

Vanlige dimensjoner: 36x148 mm, 48x98 mm, 48x148 mm, 48x198 mm, 73x148 mm, 73x198 mm og 98x98 mm.

Rekker/lekter impregnert

Klasse 1 (Norsk Standard). Kobberimpregnert furu (Cu-imp). Trykkimpregnert iht. NTR klasse AB (for bruk over mark). Impregnerte rekker og lekter benyttes i konstruksjoner som kan være utsatt for fukt- eller insektskader, f.eks. som lekter (sløyfer) mot undertak, opplekting av takstein, rekkverkssøyler etc.

Vanlige dimensjoner: 11x36 mm, 23x48 mm, 30x48 mm, 36x48 mm, 36x73 mm, 48x48 mm og 48x73 mm.

Klasse 1 (Norsk Standard). Kobberimpregnert furu (Cu-imp). Trykkimpregnert iht. NTR klasse AB (for bruk over mark). Impregnerte rekker og lekter benyttes i konstruksjoner som kan være utsatt for fukt- eller insektskader, f.eks. som lekter (sløyfer) mot undertak, opplekting av takstein, rekkverkssøyler etc.

Vanlige dimensjoner: 11x36 mm, 23x48 mm, 30x48 mm, 36x48 mm, 36x73 mm, 48x48 mm og 48x73 mm.

Klasse 1 (Norsk Standard). Kobberimpregnert furu (Cu-imp). Trykkimpregnert iht. NTR klasse AB (for bruk over mark). Impregnerte rekker og lekter benyttes i konstruksjoner som kan være utsatt for fukt- eller insektskader, f.eks. som lekter (sløyfer) mot undertak, opplekting av takstein, rekkverkssøyler etc.

Vanlige dimensjoner: 11x36 mm, 23x48 mm, 30x48 mm, 36x48 mm, 36x73 mm, 48x48 mm og 48x73 mm.

IMPREGNERT TRELAST


Latvian wood kan levere impregnert trelast, som kan brukes til kledning terrassebord og som konstruksjonsvirke. Vi kan også levere gjerdestolper. Terrassebordene kan også leveres i brunt istedenfor grøn farge.