Invendig klending

Innvendig laftekledning leveres i tykkelse på 22 med mer og bredde på 10” eller du kan få ulike bredder. Hvert bord er nøyaktig tilpasset hverandre, bordene er ferdig kappet, nummerert og tilpasset bestilt vegg. Bordene leveres med glatt høvlet overflate